Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kåfjord skole (UTGÅTT)
9518 ALTA
Org.nr 975279820
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 2,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 530
Undervisningstimer totalt per elev 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no