Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kåfjord skole (utgått)
9518 ALTA
Org.nr 975279820
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kåfjord skole (utgått) 3,1 2,6
Alta kommune 13,7 11,7 13,4 17,7 17,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,2 17,2 19,0 24,2 23,7
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Kåfjord skole (utgått) 6,8 8,2
Alta kommune 8,1 9,5 8,2 7,8 9,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,9 8,1 7,5 7,2 8,0
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kåfjord skole (utgått) 0 0
Alta kommune 1 2 3 4 6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4 3 4 4 6
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kåfjord skole (utgått) 0,0 42,5
Alta kommune 70,9 45,5 32,3 35,1 24,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 36,7 39,6 32,1 36,9 28,8
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kåfjord skole (utgått) 0,0 15,3
Alta kommune 9,8 18,1 22,1 20,1 33,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 16,7 18,2 21,0 17,8 25,4
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kåfjord skole (utgått) 7,7 9,2
Alta kommune 8,8 9,7 9,8 8,6 10,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 10,2 10,6 8,6 10,2
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kåfjord skole (utgått) 0,0 0,0
Alta kommune 9,9 12,5 8,8 8,8 8,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,1 8,5 7,5 7,6 7,8
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kåfjord skole (utgått) 9,0 14,2
Alta kommune 10,6 13,1 12,1 12,4 14,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,0 13,2 13,0 12,3 13,0
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kåfjord skole (utgått)
Alta kommune 18,1 16,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 18,1 15,6
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kåfjord skole (utgått)
Alta kommune 7,7 13,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 7,8 15,1
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kåfjord skole (utgått)
Alta kommune 11,5 10,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 9,3
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kåfjord skole (utgått) 94,6 100,0
Alta kommune 86,7 83,7 82,7 76,5 73,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 86,1 85,7 84,8 78,2 76,3
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Kåfjord skole (utgått) 1 617 1 530
Alta kommune 8 377 7 181 8 293 11 845 11 137
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 13 375 10 757 11 870 16 162 15 454
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Kåfjord skole (utgått) 108 90
Alta kommune 88 75 86 95 80
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 103 87 93 102 89
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no