Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kåfjord skole (UTGÅTT)
9518 ALTA
Org.nr 975279820
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 3,1 2,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 6,8 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 42,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 7,7 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 9,0 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 520 1 617 1 530
Undervisningstimer totalt per elev 76 108 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no