Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kåfjord skole (utgått)
9518 ALTA
Org.nr 975279820
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kåfjord skole (utgått) 3,1 2,6
Alta kommune 304,1 314,3 313,1 315,3 314,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 192,4 1 198,9 1 187,7 1 179,4 1 165,5
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Kåfjord skole (utgått) 6,8 8,2
Alta kommune 10,1 9,8 9,8 9,5 9,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kåfjord skole (utgått) 0 0
Alta kommune 45 48 39 38 36
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 138 136 142 143 143
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kåfjord skole (utgått) 0,0 42,5
Alta kommune 59,9 57,3 70,9 69,4 73,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 64,3 64,4 61,3 59,3 57,8
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kåfjord skole (utgått) 0,0 15,3
Alta kommune 14,9 15,2 12,3 12,2 11,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,6 11,4 11,9 12,1 12,3
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kåfjord skole (utgått) 7,7 9,2
Alta kommune 10,6 10,6 10,4 10,2 10,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kåfjord skole (utgått) 0,0 0,0
Alta kommune 12,5 11,7 11,9 11,2 10,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,1 9,8 9,9 9,6 9,6
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kåfjord skole (utgått) 9,0 14,2
Alta kommune 13,7 14,2 13,4 13,2 12,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,0 11,8 11,6 11,3 11,2
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kåfjord skole (utgått)
Alta kommune 13,3 12,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,6 10,3
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kåfjord skole (utgått)
Alta kommune 13,6 14,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kåfjord skole (utgått)
Alta kommune 12,6 12,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,6
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kåfjord skole (utgått) 94,6 100,0
Alta kommune 94,6 96,4 93,7 94,9 95,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 92,2 91,6 90,3 90,4 92,3
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Kåfjord skole (utgått) 1 617 1 530
Alta kommune 191 849 198 512 199 125 200 073 199 539
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 750 013 755 595 751 519 745 168 731 431
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Kåfjord skole (utgått) 108 90
Alta kommune 71 72 73 75 75
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 84 86 86 88 88
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no