Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Justvik skole
Kvernhusheia 2
4634 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598795
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 17,8 18,0 16,9 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,2 16,4 16,3 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,2 100,8 89,2 67,1 64,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 14,6 16,5 22,5 21,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 16,1 16,4 16,3 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 19,2 21,3 19,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 97,2 100,0 100,0 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 600 11 997 11 969 11 601 13 454
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 45 45 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no