Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Julsundet skole
Skolebakken 7
6409 MOLDE
Org.nr 975283372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aukra kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 22,3 20,5 23,4 23,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,7 11,9 10,7 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,9 42,3 49,9 50,4 51,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,0 21,4 21,2 19,5 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,4 12,4 10,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 12,0 15,2 14,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 16,7 17,4 14,8 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,5 81,6 80,7 89,9 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 705 13 265 12 881 15 111 15 111
Undervisningstimer totalt per elev 60 66 59 66 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no