Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Julsundet skole
Skolebakken 7
6409 MOLDE
Org.nr 975283372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aukra kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,7 20,1 22,3 20,5 23,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,7 10,7 11,9 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,0 38,9 42,3 49,9 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 25,0 21,4 21,2 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,4 12,4 12,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 14,5 12,0 15,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 16,5 16,7 17,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,4 75,5 81,6 80,7 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 12 094 11 705 13 265 12 881 15 111
Undervisningstimer totalt per elev 65 60 66 59 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no