Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jostedal Oppvekstsenter - Avd skule
Krekane 78
6871 JOSTEDAL
Org.nr 975276287
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 4,4 5,2 3,7 4,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 7,1 6,1 7,5 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,5 37,1 50,0 65,8 53,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 16,1 10,7 10,2 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 7,2 6,0 7,6 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6 8,5 7,1 9,5 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 260 2 699 3 421 2 470 2 457
Undervisningstimer totalt per elev 109 104 122 99 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no