Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jordet skole
Åkerlykkja 10
2430 JORDET
Org.nr 975273385
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trysil kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 8,7 8,9 7,8 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 8,8 8,4 10,0 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,8 86,4 66,7 36,7 111,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 9,3 11,2 25,2 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,0 8,6 10,4 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 10,4 10,5 13,1 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 689 5 906 5 848 5 330 4 991
Undervisningstimer totalt per elev 82 84 89 74 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no