Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jordet skole
Brunla Allé 196
3267 LARVIK
Org.nr 874584592
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 22,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 139,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 162
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no