Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jordet skole
Brunla Allé 196
3267 LARVIK
Org.nr 874584592
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 21,3 20,3 22,4 22,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 14,4 15,6 13,9 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,3 85,3 86,2 92,8 139,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 15,6 16,4 13,6 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 14,4 15,6 14,0 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 16,3 17,9 17,9 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 97,2 100,0 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 885 14 615 13 661 15 086 15 162
Undervisningstimer totalt per elev 48 51 48 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no