Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jordet skole
Brunla Allé 196
3267 LARVIK
Org.nr 874584592
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 20,3 22,4 22,2 22,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 15,6 13,9 14,4 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,3 86,2 92,8 139,3 112,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 16,4 13,6 9,5 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 15,6 14,0 14,5 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 17,9 17,9 17,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 97,2 100,0 94,6 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 14 615 13 661 15 086 15 162 15 421
Undervisningstimer totalt per elev 51 48 53 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no