Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jordal skole
Strømsveien 4
0657 OSLO
Org.nr 880954342
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 56,6 54,5 47,5 51,4 55,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,8 11,7 11,6 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,2 65,2 85,8 92,6 80,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 13,3 12,0 11,1 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,4 16,0 15,5 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 17,6 23,3 23,2 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,2 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 90,7 99,5 100,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 32 633 31 867 27 378 29 841 32 824
Undervisningstimer totalt per elev 67 67 56 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no