Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jong skole
Jongssvingen 5
1337 SANDVIKA
Org.nr 974552167
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,7 30,6 31,0 27,6 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 15,1 15,3 16,0 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,1 214,1 135,5 137,0 88,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 6,5 10,3 10,7 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 15,1 15,5 16,2 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,0 18,0 18,7 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 97,8 98,4 89,9 92,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 836 20 896 20 862 18 886 20 250
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 48 46 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no