Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jong skole
Jongssvingen 5
1337 SANDVIKA
Org.nr 974552167
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,6 31,0 27,6 29,8 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,3 16,0 14,5 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 214,1 135,5 137,0 88,6 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 10,3 10,7 15,0 23,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,5 16,2 14,7 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 18,0 18,7 17,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 98,4 89,9 92,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 896 20 862 18 886 20 250 21 109
Undervisningstimer totalt per elev 49 48 46 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no