Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jondalen skole
Jondalsveien 470
3614 KONGSBERG
Org.nr 975284662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,2 6,3 6,8 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,3 8,7 7,0 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,6 86,2 83,3 39,8 28,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 11,1 9,6 16,0 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,3 8,9 7,0 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 11,6 9,5 7,8 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,3 100,0 100,0 100,0 76,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 818 3 591 4 256 4 543 4 104
Undervisningstimer totalt per elev 68 72 85 106 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no