Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jondal kommune
Kommunenr 1227
Alle grunnskoler med adresse i Jondal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,6 14,6 16,1 17,7 16,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 9,5 8,4 8,3 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,4 54,0 47,5 38,0 58,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 15,4 14,9 18,6 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,0 9,9 9,7 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 11,6 8,5 8,4 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 11,5 10,6 10,5 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,7 92,8 97,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 517 9 082 9 557 10 633 10 346
Undervisningstimer totalt per elev 82 74 84 85 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no