Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jondal kommune (utgått)
Kommunenr 1227
Kun utgåtte skoler med adresse i Jondal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,6 16,1 17,7 16,8 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 8,4 8,3 8,5 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0 47,5 38,0 58,8 95,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 14,9 18,6 12,6 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 9,9 9,7 10,3 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 8,5 8,4 7,8 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 10,6 10,5 10,7 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,2 10,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 92,8 97,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 082 9 557 10 633 10 346 9 880
Undervisningstimer totalt per elev 74 84 85 83 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no