Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Johannes læringssenter - Flerspråklige Barn
Haugesundsgata 27
4014 STAVANGER
Org.nr 973863843
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 55,7 66,2 59,7 63,6 63,4
Antall elever per årsverk til undervisning 3,6 3,7 2,6 2,7 2,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,1 44,3 96,1 53,3 38,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 7,5 2,5 4,7 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,3 4,2 3,1 3,0 3,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,6 5,9 3,1 3,7 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 16,3 10,9 8,3 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,1 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,1 79,7 82,1 79,9 77,5
Lærertimer som gis til undervisning 38 103 42 229 39 689 41 922 41 519
Undervisningstimer totalt per elev 198 192 272 262 268
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no