Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jørstadmoen skole
Jørstadmovegen 679
2625 FÅBERG
Org.nr 975274888
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 14,4 13,6 17,6 17,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,9 14,4 15,2 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,6 85,1 79,9 116,9 75,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 15,8 16,4 10,7 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 15,0 15,0 15,4 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,5 17,1 16,6 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,0 90,8 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 10 843 9 643 9 228 10 761 11 784
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 52 49 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no