Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jørpeland ungdomsskole
Fjelltunveien
4100 JØRPELAND
Org.nr 975275507
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Strand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 454
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no