Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jørpeland ungdomsskole
Fjelltunveien
4100 JØRPELAND
Org.nr 975275507
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Strand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Jørpeland ungdomsskole 32,6 37,5 35,4 32,6 30,4
Strand kommune 149,2 170,0 152,6 150,7 151,2
Rogaland fylke 5 263,9 5 352,4 5 399,7 5 511,9 5 592,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Jørpeland ungdomsskole 11,2 10,2 10,9 10,6 11,5
Strand kommune 13,4 12,8 12,7 12,7 12,6
Rogaland fylke 12,6 12,6 12,5 12,3 12,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Jørpeland ungdomsskole 8 4 5 4 6
Strand kommune 41 37 36 33 37
Rogaland fylke 826 875 928 938 916
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Jørpeland ungdomsskole 41,4 73,6 59,0 71,2 53,3
Strand kommune 42,1 46,2 46,1 51,1 45,2
Rogaland fylke 71,2 68,3 64,8 64,5 66,0
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Jørpeland ungdomsskole 24,6 11,4 14,8 13,2 18,8
Strand kommune 27,8 21,8 23,9 21,8 24,5
Rogaland fylke 15,7 16,3 17,2 17,0 16,4
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Jørpeland ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strand kommune 14,5 14,0 13,6 13,7 13,5
Rogaland fylke 13,5 13,5 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Jørpeland ungdomsskole 14,9 13,6 14,5 14,2 15,3
Strand kommune 14,9 14,2 14,8 14,5 14,5
Rogaland fylke 14,6 14,6 14,8 14,7 14,4
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Jørpeland ungdomsskole 20,2 17,4 19,6 18,4 19,7
Strand kommune 17,9 16,7 16,5 16,3 15,7
Rogaland fylke 17,1 17,1 17,1 16,9 16,2
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Jørpeland ungdomsskole 0,0 0,0
Strand kommune 13,9 13,9
Rogaland fylke 14,9 14,2
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Jørpeland ungdomsskole 0,0 0,0
Strand kommune 17,9 16,2
Rogaland fylke 17,4 17,0
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Jørpeland ungdomsskole 18,4 19,8
Strand kommune 18,6 17,8
Rogaland fylke 19,5 18,3
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Jørpeland ungdomsskole 96,4 85,8 95,5 91,2 96,0
Strand kommune 96,1 92,6 96,6 91,3 94,1
Rogaland fylke 95,8 95,3 95,7 94,7 95,4
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Jørpeland ungdomsskole 19 572 20 277 18 596 18 946 17 454
Strand kommune 92 702 94 886 94 177 94 253 94 812
Rogaland fylke 3 319 510 3 376 580 3 427 126 3 502 721 3 576 457
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Jørpeland ungdomsskole 59 64 60 62 57
Strand kommune 53 55 56 56 57
Rogaland fylke 56 57 57 58 59
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no