Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jørpeland ungdomsskole
Fjelltunveien
4100 JØRPELAND
Org.nr 975275507
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Strand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,9 32,6 37,5 35,4 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,2 10,2 10,9 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,6 41,4 73,6 59,0 71,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 24,6 11,4 14,8 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 14,9 13,6 14,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 20,2 17,4 19,6 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 96,4 85,8 95,5 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 19 880 19 572 20 277 18 596 18 946
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 64 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no