Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jørpeland ungdomsskole
Fjelltunveien
4100 JØRPELAND
Org.nr 975275507
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Strand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,6 37,5 35,4 32,6 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,2 10,9 10,6 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 4 5 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,4 73,6 59,0 71,2 53,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,6 11,4 14,8 13,2 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 13,6 14,5 14,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 17,4 19,6 18,4 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 85,8 95,5 91,2 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 572 20 277 18 596 18 946 17 454
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 60 62 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no