Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jønsrud skole
Jønsrudvegen 5
2340 LØTEN
Org.nr 975270890
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 809
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no