Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jønsrud skole
Jønsrudvegen 5
2340 LØTEN
Org.nr 975270890
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Jønsrud skole 8,2 8,0 8,0 10,1 10,0
Løten kommune 76,7 83,2 83,5 87,2 79,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Jønsrud skole 14,6 14,6 13,8 11,2 10,9
Løten kommune 12,5 11,1 11,1 10,7 11,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Jønsrud skole 1 1 1 1 1
Løten kommune 13 14 11 15 14
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Jønsrud skole 81,5 143,1 88,2 93,6 90,9
Løten kommune 59,8 56,6 69,4 54,6 57,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Jønsrud skole 15,9 9,0 13,8 10,9 11,0
Løten kommune 17,5 16,6 13,5 16,6 18,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Jønsrud skole 14,9 14,8 14,0 11,4 11,1
Løten kommune 15,0 12,9 12,0 11,3 11,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Jønsrud skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Løten kommune 11,9 11,1 13,3 13,0 18,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Jønsrud skole 16,3 21,1 20,3 17,7 17,9
Løten kommune 17,9 15,8 16,6 15,7 17,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Jønsrud skole 19,8 14,7
Løten kommune 16,2 14,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Jønsrud skole 15,7 23,5
Løten kommune 15,9 16,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Jønsrud skole 0,0 0,0
Løten kommune 15,2 23,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Jønsrud skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Løten kommune 97,7 99,7 99,2 99,9 99,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Jønsrud skole 5 368 5 228 5 221 6 809 6 809
Løten kommune 45 328 50 035 50 137 52 864 50 847
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Jønsrud skole 51 51 54 66 68
Løten kommune 56 64 64 67 62
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no