Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jønsrud skole
Jønsrudvegen 5
2340 LØTEN
Org.nr 975270890
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 8,0 8,0 10,1 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 14,6 13,8 11,2 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,5 143,1 88,2 93,6 90,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 9,0 13,8 10,9 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,8 14,0 11,4 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 21,1 20,3 17,7 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,8 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 23,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 368 5 228 5 221 6 809 6 809
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 54 66 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no