Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jølster kommune (utgått)
Kommunenr 1431
Kun utgåtte skoler med adresse i Jølster kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 54,2 54,0 52,4 53,0 54,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,8 9,0 9,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,0 144,0 130,4 139,7 76,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 5,6 6,3 5,9 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 9,7 9,5 9,7 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 9,6 10,9 11,2 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 10,7 10,6 11,1 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,6 94,4 96,0 84,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 34 401 34 972 34 323 33 510 33 155
Undervisningstimer totalt per elev 79 81 79 77 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no