Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jølster kommune (utgått)
Kommunenr 1431
Kun utgåtte skoler med adresse i Jølster kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Jølster kommune (utgått) 54,2 54,0 52,4 53,0 54,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 533,9 1 563,4 1 580,4 1 576,3 1 588,7
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Jølster kommune (utgått) 8,9 8,8 9,0 9,2 9,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,1 10,0 9,8 9,8 9,6
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Jølster kommune (utgått) 4 3 3 3 6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 181 190 207 226 227
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Jølster kommune (utgått) 111,0 144,0 130,4 139,7 76,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 77,1 73,9 67,6 61,5 59,9
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Jølster kommune (utgått) 7,2 5,6 6,3 5,9 10,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,8 12,2 13,1 14,3 14,3
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Jølster kommune (utgått) 9,8 9,7 9,5 9,7 9,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,7 10,6 10,4 10,4 10,1
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Jølster kommune (utgått) 9,9 9,6 10,9 11,2 11,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,4 12,2 12,1 12,2 11,9
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Jølster kommune (utgått) 16,0 10,7 10,6 11,1 11,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14,2 13,9 13,5 13,5 13,1
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Jølster kommune (utgått) 9,0 10,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,1 11,7
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Jølster kommune (utgått) 12,6 11,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,1 12,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Jølster kommune (utgått) 12,7 12,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,6 15,0
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Jølster kommune (utgått) 89,6 94,4 96,0 84,8 100,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 96,6 96,1 95,3 94,8 95,5
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Jølster kommune (utgått) 34 401 34 972 34 323 33 510 33 155
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 981 487 997 994 1 014 159 1 009 415 1 013 398
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Jølster kommune (utgått) 79 81 79 77 78
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 70 71 72 73 74
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no