Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jølster kommune
Kommunenr 1431
Alle grunnskoler med adresse i Jølster kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 55,6 54,2 54,0 52,4 53,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,9 8,8 9,0 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 177,4 111,0 144,0 130,4 139,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5 7,2 5,6 6,3 5,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 9,8 9,7 9,5 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 9,9 9,6 10,9 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 16,0 10,7 10,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2 89,6 94,4 96,0 84,8
Lærertimer som gis til undervisning 35 228 34 401 34 972 34 323 33 510
Undervisningstimer totalt per elev 80 79 81 79 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no