Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jøa barne- og ungdomsskole
Dunavegen 566
7856 JØA
Org.nr 975269108
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fosnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 9,0 8,7 8,9 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,5 6,3 5,8 5,6 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,1 51,5 56,6 47,9 28,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 10,8 9,5 10,7 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9 5,3 6,1 5,5 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7 10,9 7,1 8,1 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,7 9,6 7,7 7,8 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 97,5 84,0 88,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 108 5 612 5 711 5 817 5 586
Undervisningstimer totalt per elev 127 112 122 126 130
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no