Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jevnaker ungdomsskole
Skolevegen 20
3520 JEVNAKER
Org.nr 975274004
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Jevnaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,4 32,6 34,1 25,0 27,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 12,0 11,8 10,8 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 7 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,3 48,9 50,5 100,0 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 21,9 20,9 9,7 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 11,7 10,4 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,1 16,7 17,1 14,6 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 17,1 17,7 16,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 97,6 92,3 93,2 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 16 517 19 850 20 990 14 678 15 652
Undervisningstimer totalt per elev 50 57 58 61 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no