Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jessheim videregående skole
Ringvegen 60
2066 JESSHEIM
Org.nr 974587645
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 5,7 5,9 5,9 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 0,9 0,9 0,5 0,9 0,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 7,4 9,1 5,5 9,1 3,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 9,6 9,4 9,3 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,2 1,2 0,7 1,2 0,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 762 3 762 3 762 3 724 4 365
Undervisningstimer totalt per elev 752 752 1 254 745 1 455
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no