Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jeriko skole
Jerikoveien 41
1067 OSLO
Org.nr 974590506
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 17,0 19,8 18,9 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,7 11,9 11,9 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,1 92,9 63,8 67,7 62,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 12,4 15,5 15,2 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,9 12,7 12,7 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,5 17,6 16,3 15,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 91,2 79,0 81,3 82,6
Lærertimer som gis til undervisning 10 661 11 381 12 249 12 142 12 806
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 62 62 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no