Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jeriko skole
Jerikoveien 41
1067 OSLO
Org.nr 974590506
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 16,0 17,0 19,8 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 13,1 12,7 11,9 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,5 89,1 92,9 63,8 67,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 13,2 12,4 15,5 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 14,0 13,9 12,7 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,3 22,5 17,6 16,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 94,1 91,2 79,0 81,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 845 10 661 11 381 12 249 12 142
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 58 62 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no