Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jennestad Montessoriskole (privat)
Jennestad
8416 SORTLAND
Org.nr 913815351
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Jennestad Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 2,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 9,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 168,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 38,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 50,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 672
Undervisningstimer totalt per elev 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no