Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jennestad Montessoriskole (privat)
Jennestad
8416 SORTLAND
Org.nr 913815351
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Jennestad Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,6 5,6 2,4 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 9,2 10,0 16,8 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,3 13,4 13,9 9,5 7,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 48,3 65,2 68,4 168,1 127,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 10,3 11,3 19,0 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 12,9 13,1 22,8 28,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 38,3 28,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 28,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,0 65,6 85,1 50,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 800 3 969 3 929 1 672 3 705
Undervisningstimer totalt per elev 84 81 74 44 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no