Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jennestad Montessoriskole (privat)
Jennestad
8416 SORTLAND
Org.nr 913815351
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Jennestad Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 5,4 5,6 5,6 2,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 8,8 9,2 10,0 16,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,9 17,3 13,4 13,9 9,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 59,3 48,3 65,2 68,4 168,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 8,7 10,3 11,3 19,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 11,7 12,9 13,1 22,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 38,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,0 65,6 85,1 50,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 950 3 800 3 969 3 929 1 672
Undervisningstimer totalt per elev 70 84 81 74 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no