Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jelsnes barneskole
Jelsnesveien 820
1708 SARPSBORG
Org.nr 975280705
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 5,8 6,0 6,7 7,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 13,7 12,4 10,7 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,4 63,4 45,8 51,6 52,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 19,1 23,9 18,2 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 13,5 12,6 10,7 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 14,8 15,0 11,9 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 74,7 98,7 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 905 3 858 3 933 4 360 4 789
Undervisningstimer totalt per elev 63 54 60 69 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no