Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jeløy skole
Fjellveien 1
1532 MOSS
Org.nr 974579413
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 6,4 8,6 8,3 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 7,5 5,7 4,8 4,8 4,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,9 49,3 55,6 55,3 55,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,7 3,6 3,2 3,3 2,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,5 2,5 2,7 2,7 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 474 4 522 5 940 5 685 6 201
Undervisningstimer totalt per elev 277 251 258 258 258
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no