Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jektvik skole
8187 JEKTVIK
Org.nr 975287297
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rødøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,5 6,4 5,6 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,0 6,7 7,8 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 204,3 178,3 88,9 93,3 29,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 3,5 7,1 8,1 23,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 8,4 7,4 9,0 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,4 7,0 8,0 8,8 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 9,9 8,1 9,7 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,9 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 96,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 019 4 134 4 202 3 772 3 879
Undervisningstimer totalt per elev 86 101 105 90 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no