Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjordveien 1054
9911
Org.nr 975280306
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 3,4 4,1 4,5 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 4,7 5,6 3,1 3,4 3,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,4 5,0 3,5 3,3 3,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,8 8,3 3,7 5,0 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,0 7,8 3,7 4,0 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3 66,8 58,0 77,6 80,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 681 2 204 2 759 2 879 2 984
Undervisningstimer totalt per elev 149 122 230 206 199
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no