Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjordveien 1054
9911 JARFJORD
Org.nr 975280306
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,4 4,1 4,5 4,5 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 3,1 3,4 3,6 3,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,0 3,5 3,3 3,1 3,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,3 3,7 5,0 6,1 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8 3,7 4,0 4,0 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,2 3,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,1 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,1 5,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 66,8 58,0 77,6 80,6 77,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 204 2 759 2 879 2 984 3 356
Undervisningstimer totalt per elev 122 230 206 199 186
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no