Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jaren skole
Råstadvegen 19
2770 JAREN
Org.nr 975273881
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 14,5 14,5 14,4 12,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,2 11,0 10,5 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 33,8 42,9 42,5 47,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 26,5 23,0 22,1 21,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 10,1 11,0 10,5 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 13,4 15,0 14,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 883 9 489 9 672 9 567 8 540
Undervisningstimer totalt per elev 63 73 68 71 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no