Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jara skole
Hofvegen 390
2266 ARNEBERG
Org.nr 975273172
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 8,6 10,6 8,3 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 12,3 6,8 8,0 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 178,8 89,8 27,5 39,4 89,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 11,4 21,5 17,0 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,5 6,9 8,1 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 19,0 8,5 9,6 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 69,8 88,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 152 5 319 6 839 5 187 5 358
Undervisningstimer totalt per elev 66 60 109 93 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no