Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jar skole
Storengveien 2 - 4
1358 JAR
Org.nr 974552159
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 33,3 37,6 37,0 40,7
Antall elever per årsverk til undervisning 19,3 18,3 16,4 17,1 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 197,1 182,5 216,9 200,3 168,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 9,3 7,1 7,9 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,3 18,2 16,6 17,3 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,2 21,9 19,9 21,4 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,6 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 21 090 22 877 26 189 25 541 28 292
Undervisningstimer totalt per elev 38 41 45 43 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no