Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jappa skole
Frivoldveien 44
4877 GRIMSTAD
Org.nr 982944627
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,8 26,0 29,1 25,9 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,7 10,8 12,2 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,6 81,1 76,7 60,6 76,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 14,3 13,0 18,5 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,7 10,8 12,3 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 15,6 13,7 14,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 356 17 452 19 948 17 632 17 052
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 69 61 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no