Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jappa skole
Frivoldveien 44
4877 GRIMSTAD
Org.nr 982944627
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 25,8 26,0 29,1 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,8 12,7 10,8 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,1 82,6 81,1 76,7 60,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 14,0 14,3 13,0 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,8 12,7 10,8 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,1 15,6 13,7 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 642 17 356 17 452 19 948 17 632
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 58 69 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no