Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jansløkka skole
Semsveien 205
1384 ASKER
Org.nr 974578271
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,1 30,3 30,8 33,4 32,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 17,6 15,0 13,6 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,4 106,9 81,3 72,0 58,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 14,2 17,0 16,7 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 18,0 15,1 13,8 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 21,3 17,1 15,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 98,5 97,2 94,5 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 759 19 434 21 037 21 846 21 999
Undervisningstimer totalt per elev 45 42 49 54 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no