Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jansløkka skole
Semsveien 205
1384 ASKER
Org.nr 974578271
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 31,1 30,3 30,8 33,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 16,6 17,6 15,0 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,7 91,4 106,9 81,3 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 16,4 14,2 17,0 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 16,6 18,0 15,1 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19,0 21,3 17,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 90,8 98,5 97,2 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 635 20 759 19 434 21 037 21 846
Undervisningstimer totalt per elev 47 45 42 49 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no