Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jakobsnes
9911
Org.nr 975280314
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 4,5 4,4 4,5 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6 4,8 4,8 6,1 4,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,3 70,4 59,4 75,0 68,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0 6,0 7,2 7,2 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,6 4,8 4,9 6,2 5,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,0 5,4 5,6 6,7 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,5 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 78,8 100,0 76,7 79,5
Lærertimer som gis til undervisning 3 201 2 952 2 907 2 898 3 297
Undervisningstimer totalt per elev 160 155 153 121 150
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no