Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jakobsli skole
Ranheimsvegen 211
7055 RANHEIM
Org.nr 916594550
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 823
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no