Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jakobsli skole
Ranheimsvegen 211
7055 RANHEIM
Org.nr 916594550
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,4 14,4 15,5 19,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,9 14,3 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 175,6 215,7 108,3 91,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 5,8 11,7 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,9 14,3 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,5 17,4 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 281 9 534 10 180 12 823
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 52 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no