Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jærtun Lutherske friskule (privat)
Kong Haakons veg 4
4345 BRYNE
Org.nr 987900016
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Jærtun Lutherske friskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,4 13,3 12,9 14,4 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 8,4 9,0 8,1 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,6 47,0 30,8 43,3 56,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 37,4 16,1 25,7 16,2 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 10,0 9,5 9,1 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 8,9 11,4 9,5 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,5 13,2 17,7 12,5 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,1 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,0 73,5 82,2 77,0 79,9
Lærertimer som gis til undervisning 6 064 8 535 8 023 8 750 8 579
Undervisningstimer totalt per elev 60 85 79 87 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no