Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jærtun Lutherske Friskule (privat)
Kong Haakons Veg 4
4345 BRYNE
Org.nr 987900016
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Jærtun Lutherske Friskule (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 9,4 13,3 12,9 14,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 11,8 8,4 9,0 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,0 28,6 47,0 30,8 43,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,7 37,4 16,1 25,7 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 13,6 10,0 9,5 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 13,2 8,9 11,4 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 24,5 13,2 17,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 67,2 80,0 73,5 82,2 77,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 847 6 064 8 535 8 023 8 750
Undervisningstimer totalt per elev 77 60 85 79 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no