Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jaer skole
Glenneveien 11
1459 NESODDEN
Org.nr 975272869
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 9,1 7,4 7,4 7,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,6 12,3 11,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,4 75,9 108,2 66,7 93,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,6 12,3 9,9 15,1 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 10,6 12,5 11,7 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 12,1 16,1 12,6 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 052 5 967 4 760 4 739 4 722
Undervisningstimer totalt per elev 67 70 60 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no