Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jaer skole
Glenneveien 11
1459 NESODDEN
Org.nr 975272869
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 7,4 7,4 7,5 7,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 12,3 11,6 11,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,9 108,2 66,7 93,7 75,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 9,9 15,1 10,6 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,5 11,7 11,8 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 16,1 12,6 12,6 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 967 4 760 4 739 4 722 4 570
Undervisningstimer totalt per elev 70 60 64 64 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no