Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jåtten skole
Ordfører Askelands Gate 11
4020 STAVANGER
Org.nr 974611511
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,3 39,2 39,3 44,9 44,1
Antall elever per årsverk til undervisning 19,0 18,7 18,1 16,3 16,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 8 9 10 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,7 80,8 69,5 68,2 89,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,9 19,6 23,1 21,2 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,8 18,8 18,1 16,4 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,8 20,0 19,7 18,2 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 98,2 91,5 95,0 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 917 24 473 25 849 29 541 28 841
Undervisningstimer totalt per elev 39 40 41 45 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no