Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Jåtten skole
Ordfører Askelands Gate 11
4020 STAVANGER
Org.nr 974611511
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,8 35,3 39,2 39,3 44,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 19,0 18,7 18,1 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 10 8 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,1 59,7 80,8 69,5 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,4 27,9 19,6 23,1 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 18,8 18,8 18,1 16,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 22,8 20,0 19,7 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 96,8 98,2 91,5 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 573 22 917 24 473 25 849 29 541
Undervisningstimer totalt per elev 46 39 40 41 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no