Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Isfjorden barneskole
Hen
6320 ISFJORDEN
Org.nr 974747928
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 14,8 13,5 13,2 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 13,4 14,8 15,5 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 1 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,9 50,6 60,1 123,5 50,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,3 22,7 22,1 11,3 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 13,4 14,7 15,4 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 16,9 18,9 18,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 303 9 417 8 937 8 813 11 851
Undervisningstimer totalt per elev 63 55 50 48 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no