Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat)
Treskeveien 3
4043 HAFRSFJORD
Org.nr 974180693
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: International School Of Stavanger (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 86,8 41,0 37,7 32,9 36,2
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 10,8 9,3 9,7 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 6 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,2 68,9 60,2 99,4 59,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6 14,4 15,4 9,7 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 16,9 13,6 12,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,0 13,5 13,1 16,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,2 15,7 13,4 13,9 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 65 098 26 051 26 051 23 019 25 254
Undervisningstimer totalt per elev 141 64 75 72 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no