Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat)
Treskeveien 3
4043 HAFRSFJORD
Org.nr 974180693
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: International School Of Stavanger (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,0 37,7 32,9 36,2 36,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,3 9,7 9,2 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 3 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,9 60,2 99,4 59,7 65,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 15,4 9,7 15,5 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 13,6 12,8 12,8 17,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 13,1 16,7 14,4 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 13,4 13,9 13,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 051 26 051 23 019 25 254 25 146
Undervisningstimer totalt per elev 64 75 72 75 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no