Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
International School Of Bergen - Avd skole (privat)
Sandslihaugen 30
5254 SANDSLI
Org.nr 974187442
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen International School Of Bergen (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 15,7 16,0 15,7 16,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 7,5 8,4 9,1 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,9 82,2 280,5 179,4 165,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 7,5 2,6 4,3 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,0 10,8 11,1 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 9,2 10,6 12,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 10,5 10,7 11,7 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 764 9 576 10 116 9 972 10 303
Undervisningstimer totalt per elev 91 99 88 82 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no