Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
International School Of Bergen - Avd skole (privat)
Vilhelm Bjerknes' Vei 15
5081 BERGEN
Org.nr 974187442
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen International School Of Bergen (privat)
Godkjent etter: Opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,8 17,6 15,7 16,0 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,1 7,5 8,4 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,1 143,9 82,2 280,5 179,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 4,7 7,5 2,6 4,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,9 10,0 10,8 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 9,1 9,2 10,6 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 10,6 10,5 10,7 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 340 10 764 9 576 10 116 9 972
Undervisningstimer totalt per elev 90 91 99 88 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no